Podologie

Podologie is de wetenschap, de kunde die zich bezig houdt met de structuur, de functie en de fysiopathologie van de voet en dit in relatie tot hoger gelegen segmenten. Ook hoger gelegen klachten, zoals knie-, heup- en rugpijn, die hun oorzaak vinden ter hoogte van de voet, behoren tot het werkveld van de podoloog.

 

Een podoloog is een paramedicus die patiënten met klachten ter hoogte van de voet onderzoekt en indien nodig behandelt. Deze klachten kunnen zich zowel ter hoogte van de huid als nagels van de voet bevinden, maar kunnen eveneens klachten zijn van het bewegingsstelsel. De podoloog vervult onder andere een belangrijke sleutelrol bij de behandeling van patiënten met systemische aandoeningen, zoals diabetes en reuma. Daarenboven is hij opgeleid om te assisteren en instrumenteren bij chirurgische ingrepen in het operatiekwartier.